Meteen naar de inhoud
Home » Privacy

Privacy

UW PRIVACY (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor een goed en deskundig traject is het noodzakelijk dat wij, als Mesoloog, een dossier aanleggen. Uw dossier bevat het intakeformulier, informatie en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gemaakte afspraken.

Als Mesoloog doen we ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat we:

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) hebben,
 • handelen conform richtlijnen WBGO en Wet Persoonsregistratie.


De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als het consult is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,
 • voor het gebruik voor waarneming door een collega, tijdens afwezigheid,
 • geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
 • de financiële administratie, zodat onze administrateur of wijzelf een factuur kunnen opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan informeren we u eerst en vragen uw expliciete toestemming.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats,
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum,
 • De datum van de behandeling en declaratienummer,
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘code Behandeling Mesologie’
 • De kosten van het consult

Bij het tekenen van het AVG document geeft u ons tevens toestemming om gegevens zoals bv. een nota of andere informatie te versturen per mail.